Výstavba technologické výroby Esterifikovaných rostliných olejů

Místo : Liberec IV Rochlice

Realizovaná činnost : Projekt manager, Výběrová řízení , Technický dozor

Investor : Oleo Chemical,a.s.

Rok realizace: 2006 – 2008