Komplexní příprava a realizace staveb

Vážení,

rádi bychom Vás seznámili s činností naší firmy, jakož i s formami a metodami práce, které investorům nabízíme a v úzké spoluprácí s nimi ve všech fázích přípravy a realizace staveb zabezpečujeme. Tyto práce provádíme s cílem komplexně chránit zájmy investora.

Ve státech Evropské unie větší i menší investoři tradičně využívají pro realizaci svých stavebních záměrů služeb manažersko-projekčních firem, které za ně vyřizují veškeré úkony  spojené s přípravou a výstavbou jejich stavebních investic. Naše firma tyto služby s úspěchem poskytuje a získala bohaté zkušenosti na mnoha velkých stavbách v České republice i Slovenské republice.

Jsme nápomocni svým zákazníkům při vyhledávání vhodných pozemků a objektů k rekonstrukci nebo modernizaci. Investorovi stačí mít konkrétní představu o užitných vlastnostech objektu, o finanční částce, kterou chce do jeho výstavby, případně rekonstrukce investovat, a vše ostatní za něj obstará naše firma.

Ve všech částech přípravy a realizace výstavby máme hlavní cíl – s maximální objektivitou a nezávislostí na dodavatelích chránit zájmy investora se záměrem

–       dosáhnout optimální kvality díla
–       dodržení stanovené pevné ceny
–       nepřekročení dohodnutých lhůt výstavby

to vše provádíme podle závazných smluvních vztahů, dohodnutého režimu financování a maximálních záručních lhůt.

Náš systém práce spočívá na následujících zásadách, které mají různé modifikace podle přání zákazníka a charakteru výstavby. Jedno mají ale společné.

Komplexní projektově inženýrské zabezpečení a provádění prací a to

Toto komplexní pojetí máme ověřeno na mnoha realizovaných stavbách. Přináší jasné vztahy, nedělenou odpovědnost od začátku až do konce prací a zaručuje dosažení velmi dobrých výsledků.

logo kpi 2

Ing. Pavel Kašpárek
KPI s.r.o.