Revitalizace území Centrální Plochy 1 Řeporyje

Revitalizace Centrální Plochy 1 (CP1) Řeporyje
Ohlášení provádění zemních prací v lokalitě CP1
Oznámení o zahájení odstraňování dočasných staveb v lokalitě CP1
Ohlášení odstranění vrtané studny
Zrušení rozhodnutí na vypouštění vyčištěných splaškových vod z ČOV
Změna využití území celé CP1
Sanace Jinočanského potoka
Změna využití území CP1 v části území Skanska a majitelů pozemků,kteří pověřili Skansku k projednávání

Místo : Praha 13 ,Řeporyje
Realizovaná činnost : Inženýrská činnost
Investor : Skanska,a.s.
Rok realizace : 2010 – 2013