Rekonstrukce balkonů a teras v ulici pplk.Sochora

Místo : Praha 7 , pplk.Sochora 7/426

Realizovaná činnost :  Technický dozor investora , Projekt manager

Investor : Bytové družstvo pplk.Sochora 7/426, Praha 7

Rok realizace : 2010 – 2011