Domov se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ Nejdek

Místo : Domov se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ Nejdek, příspěvková organizace, Mládežnická 1123, 362 21 Nejdek

Realizovaná činnost : Koncepční studie ,Technický dozor investora , Výběrová řízení

Investor : Domov se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ Nejdek, příspěvková organizace, Mládežnická 1123, 362 21 Nejdek

Rok realizace :  2012 – 2014