Domov pro seniory „SKALKA“ Cheb

Místo : Domov pro seniory „SKALKA“ Cheb, příspěvková organizace., Americká 52, 350 02 Cheb

Realizovaná činnost : Koncepční studie ,Technický dozor investora , Výběrová řízení

Investor : Domov pro seniory „SKALKA“ Cheb, příspěvková organizace., Americká 52, 350 02 Cheb

Rok realizace : 2013 – 2014